Styr­ker en­he­te­ne for helse og leve­kår

Agderposten - - NYHETER -

▶ DET­TE er ut­drag av punk­te­ne for en­he­te­ne for helse og leve­kår, og om­fat­ter opp­ga­ver og til­tak. Hand­lings­plan for in­klu­de­ring

• Hand­lings­plan mot vold i na­ere re­la­sjo­ner. • Be­man­nings­av­de­ling • Eva­lu­e­ring:

– Sam­hand­ling barn og unge i Aren­dal kom­mu­ne

– Tje­nes­ter til barn med sam­men­sat­te be­hov – Hjemme­syke­plei­en

• Bed­re tverr­fag­lig inn­sats (BTI-mo­del­len)

• Etisk råd

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.