Knus­te Nord-Ir­land i VM-kva­li­fi­se­rin­gen

Agderposten - - SPORT -

▶ FOT­BALL: Nor­ges kvinne­lands­lag er om­si­der til­ba­ke på vin­ner­spo­ret. Nord-Ir­land ble slått 4-1 i pre­mie­ren i VMkva­li­fi­se­rings­kamp i går – i den førs­te match­en etter at stjer­nen Ada He­ger­berg tak­ket for seg på lands­la­get

Guro Rei­ten (2), Caro­li­ne Gra­ham Han­sen (straf­fe) og Li­saMa­rie Ut­land sco­ret må­le­ne i en opp­skrifts­mes­sig sei­er over det sva­kest ran­ger­te la­get i Nor­ges grup­pe. Mar­tin Sjö­grens lag var to­talt over­le­gent, men slet igjen med å om­set­te mu­lig­he­ter i mål. Sei­e­ren var Nor­ges førs­te si­den april. I de fem kam­pe­ne si­den da had­de la­get sco­ret bare ett mål, og EM-slutt­spil­let ga null mål og null po­eng. (©NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.