Kol­ler fer­dig som Øs­ter­ri­kes lands­lags­sjef

Agderposten - - SPORT -

▶ MARCEL Kol­ler er fer­dig som Øs­ter­ri­kes lands­lags­sjef i fot­ball. Hans kon­trakt blir ikke for­len­get etter den mis­lyk­ke­de VM-kva­li­fi­se­rin­gen.

Det opp­lys­te Øs­ter­ri­kes fot­ball­for­bund fre­dag. 56-årin­gen har kon­trakt til års­skif­tet.

– Vi kom­mer ikke til å gå i for­hand­lin­ger om en ny avtale, sa lan­dets fot­ball­pre­si­dent Leo Windt­ner etter et styre­møte.

– Vi må tak­ke Kol­ler for mye godt ar­bei­de, la han til, men pek­te sam­ti­dig på at lands­la­get har vun­net bare fire av sine 18 sis­te kam­per.

Sveit­sis­ke Kol­ler fikk job­ben i no­vem­ber 2011, da Øs­ter­rike var på 72.-plass på FIFA-ran­kin­gen. Han skap­te stor en­tu­si­as­me da han bi­dro til å løf­te la­get inn i topp ti og tok det til EM-slutt­spill. (©NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.