Hei­berg valgt til aeres­med­lem i IOC

Agderposten - - SPORT -

▶ GERHARD Hei­berg ble til stå­en­de ap­plaus fra samt­li­ge IOC-med­lem­mer valgt til aeres­med­lem i Den in­ter­na­sjo­na­le olym­pis­ke ko­mi­té.

Det skjed­de en ti­me etter at Kris­tin Klos­ter Aa­sen, hans hånd­pluk­ke­de etter­føl­ger, ble valgt til nytt IOC-med­lem un­der kon­gres­sen i Pe­rus ho­ved­stad Li­ma, mel­der Nor­ges Idretts­for­bund i en presse­mel­ding.

Hei­berg har va­ert et sva­ert pro­fi­lert og re­spek­tert med­lem av IOC si­den han ble valgt inn etter å ha le­det or­ga­ni­sa­sjons­ko­mi­te­en for Lil­le­ham­mer-OL i 1994. (©NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.