Fl­eury B. R.

Agderposten - - SPORT -

Fl­eury B.R. er ny­inn­kjøpt av dyk­ti­ge Mar­ti­ne Fin­sand fra Aren­dal. Hop­pa var tid­li­ge­re eid av Per Ot­to Aa­g­re fra Grim­stad, så flytte­tu­ren har ikke va­ert lang. Hop­pe le­ver­te sist en flott opp­hen­ting etter ga­lopp. Den­ne gan­gen har de va­ert maks uhel­di­ge med spo­ret, så de tren­ger litt flaks på vei­en for å kun­ne vin­ne. Fl­eury B.R. er ei flink og ung hop­pe som Mar­ti­ne kan får det mye moro med frem­over.

BEG­GE FOTO: Heste­guid­en.com

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.