Li­vets kil­de

Agderposten - - FOLK -

Ver­den ro­per, men dens stem­me gir ald­ri hvi­le. Gud hvis­ker, og or­de­ne ba­erer liv. Ver­den ro­per: «Få med deg mest mu­lig»! Gud hvis­ker: «Våg å va­ere til ste­de. Fred er i meg». Ver­den ro­per: «Va­er dyk­tig! Pres­ter»! Gud hvis­ker: «Du tren­ger ikke gjø­re noe som helst for at jeg skal els­ke deg». Ver­den ro­per: «Va­er til­gjen­ge­lig! Følg med»! Gud hvis­ker: «Våg å la ting lig­ge. Våg å va­ere na­er, for jeg er na­er». Ver­den ro­per: «Bruk ti­den og pen­ge­ne dine godt»! Gud hvis­ker: «Va­er ikke be­kym­ret for noe. Jeg vil for­sør­ge deg. Søk meg først». Ver­den ro­per: «Gud er ube­ty­de­lig! Strev enda har­de­re for å bli lyk­ke­lig»! Gud hvis­ker: «Jeg er li­vets kil­de. Full­kom­men lyk­ke, gle­de og kja­er­lig­het er i meg». Der ver­den ro­per, hvis­ker Gud. Han hvis­ker Liv og Sann­het. Ing­vild Si­mon­nes Bar­ne- og fa­mi­lie­ar­bei­der i Nor­kir­ken Ne­de­nes Tlf. 971 42 598

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.