Kok­ker og bøn­der i byen

Agderposten - - TV & RADIO -

▶ AREN­DAL: I dag blir det mye liv i byen, iføl­ge Hei­di Toft som er ol­der­mann i Kokke­lau­get..

Kokke­lau­get (KMAA) ser­ve­rer fersk laps­kaus med lamme­kjøtt.

Vi la­ger vaf­ler og hyg­ger oss. Kom gjer­ne inn­om for en prat.

Bon­dens Mar­ked er til ste­de på Tor­vet med alt av høs­tens flot­te grønn­sa­ker, gress­kar, si­rup, syl­te­tøy, ny­stek­te mun­ker, grill­pøl­ser.

Forskningstorget er uten­for og in­nen­for Aren­dal bi­blio­tek. Na­tur­sti med man­ge pre­mi­er! Ak­ti­vi­te­ter for sto­re å små.

Øy­e­stad skole­mu­sikkorps spil­ler.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.