Oran­sje tors­dags­kveld

Agderposten - - TV & RADIO -

▶ AREN­DAL: Britt Furu­seth for­evi­get regn­bu­ene sett fra Kol­bjørns­vik tors­dag kveld. Ori­gi­nal­bil­det er enda mer oran­sje enn det blir på avis­pa­pir:) Man­ge fo­to­gra­fer­te him­me­len på om­trent sam­me tid, har vi sett på uli­ke so­sia­le medi­er. I til­legg til regn­buer, var det en fan­tas­tisk sol­ned­gang den­ne kvel­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.