60%

Agderposten - - NORGE & VERDEN -

▶ OSLO: Tall vi­ser at seks av ti nord­menn plan­leg­ger fe­rie­rei­ser i høst, både in­nen­lands og uten­lands. Fire av ti fe­rie­rer i Nor­ge, sju pro­sent i Sve­ri­ge, 60 pro­sent i et an­net land i Euro­pa og 12 pro­sent skal uten­for Euro­pa.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.