BURSDAGER

Agderposten - - FOLK -

Gra­tu­le­rer mas­se med 10-års­da­gen, den 17. sep­tem­ber, til fa­mi­li­ens sol­strå­le Sarah Åsi­ne Svang Kor­svik. Mas­se burs­dags­klem­mer fra beste­far.

Hei Eivind Andreas. Tenk nå er du 12 år, ja ti­den går. Gra­tu­le­rer så mye med da­gen søn­dag 17. sep­tem­ber. Du er en ko­se­lig og grei gutt Vi er alle vel­dig gla­de i deg. Hå­per du får en fin dag. Bes­te hil­se­ner fra mam­ma, pap­pa, Ve­ro­ni­ca, Fe­lix og beste­for­eld­re. Res­ten av fa­mi­li­en hil­ser også.

Hipp hipp hur­ra for Caro­li­ne Bea­t­rice Mil­ler som fyl­ler 9 år i dag! Klem­mer fra Da­vid, Harald, Vic­to­ria, Be­ver­ly, Le­vi, Os­car, Mar­grethe, Ru­ben, mam­ma og pap­pa.

Hei, Kris­ti­na Even­sen og gra­tu­le­rer! Vi har al­le­re­de fei­ret deg, men søn­dag 17. sep­tem­ber fyl­ler du 8 år. Alle gra­tu­le­rer «pynte­dok­ka» vår med da­gen. Du er god som gull. Vel­dig glad i deg. Hil­sen Ve­mund, mam­ma, pap­pa, mom­mo, beste­far og alle i fa­mi­li­en.

Hipp hur­ra for sol­strå­len vår, Hen­nie Brek­ke Aus­tenå, som fyl­ler 1 år 14.9. Vi er så gla­de i deg! Gode klem­mer fra mam­ma, pap­pa, store­bror Her­man og res­ten av fa­mi­li­en.

Hipp Hipp Hur­ra! Vår fi­nest Mar­ti­ne Nora­berg fyl­ler 19 år i dag. Du er så flott og vi er glad i deg. Lyk­ke til i Stav­an­ger. Gle­der oss til å fe­rie deg i kveld. Klem fra Gab­ri­el, Henrik, Jo­nas, Ju­lie, Ma­ria, on­kel Geir og tan­te Susan.

Vår fine skole­jen­te Hannah Øy­nes Pe­der­sen fyl­ler 6 år i dag. Vi gle­der oss til å fei­re deg fra mor­gen til kveld i dag. Vi er su­per­stol­te av deg og kjempe­glad i deg. Klem­mer fra mam­ma, pap­pa, End­re, He­le­na, Bai­ja, Lil­je og Arg. Gra­tu­le­rer med 1 års­da­gen kja­ere To­bias Thor­kild­sen, og til mam­man som fyl­ler år sam­me dag. Klem fra fa­mi­li­en.

Hur­ra for pap­pa og svi­ger­far, Roy As­lak­sen, som fyl­ler 59 år idag! Hå­per du får en fin dag. Klem fra Joa­chim og Karo­li­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.