JUBILANTER

Agderposten - - FOLK -

85år

Barn, barne­barn og svi­ger­sønn gra­tu­le­rer deg hjer­te­ligst med 85-års­da­gen lør­dag 16, Ragn­hild Ellef­sen. Du er fort­satt sprek og rask, ak­tiv i for­enings­li­vet og du spil­ler fort­satt pia­no. Vi fei­rer deg på Søm Al­lè lør­dag 23.

90 år

An­ne-Ber­git­te Ljøs­ne, His­øy, fyl­ler 90 år, fre­dag 15. sep­tem­ber 2017. Fa­mi­li­en gra­tu­le­rer!

120 år

I dag det smel­ler fra loft og til kjel­ler, for i dag er det He­le­ne og Håkon det gjel­der! Gra­tu­le­rer med til­sam­men 120 år. Vi gle­der oss til å fei­re dere i dag, på Vatne­bu. Hil­se­ner fra hele den sto­re fa­mi­li­en.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.