25 ÅR SI­DEN

Agderposten - - FOLK -

Øy­e­stad kan få to se­nior­lands­lags­spil­le­re i lø­pet av høs­ten. Kaa­re Ranne­kleiv er al­le­re­de i stal­len, mens unge og lo­ven­de Geir Jomaas kan få sjan­sen snart om han skjøt­ter seg vel i kom­men­de se­rie­kam­per. Lands­lags­tre­ner

Gun­nar Pet­ter­sen har nem­lig fat­tet in­ter­es­se for ung­gut­ten, og vil føl­ge spil­let hans med ar­gus­øyne.

Med his­to­ri­ke­rens av­stand har han sett på de sis­te års tur­bu­len­te ver­dens­be­gi­ven­he­ter, dr.philos. Tor Egil Før­land. Aren­dals­man­nen er re­dak­tør for et av de førs­te av de i alt ti bin­de­ne i stor­ver­ket «Det 20. år­hund­re»: «Kon­flik­ter og al­li­an­ser».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.