AREN­DAL: Ida (3) ny­ter eple­høs­ten

Agderposten - - TV & RADIO -

Ep­ler og pa­erer de vokser på traer­ne, og når de blir mod­ne så fal­ler de ned..

Ida er glad, for hun skal bake eple­kake.

Uff, noen ep­ler er råt­ne un­der, for de har små dyr kost seg med.

Hes­te­ne vi plei­er be­sø­ke kom­mer lø­pen­de når vi ro­per på dem.

De blir gla­de når vi gir dem ep­ler, vi hø­rer tyg­gin­gen de­res.

Og så rø­rer vi om­kring og tøm­mer dei­gen.. i ei kake­form.

Alle eple­bi­te­ne må lig­ge så fint så fint oppå dei­gen,

og helt på top­pen en blomst, en blom­kar­se.

– Vil du ha litt eple­kake, spør Ida det ves­le Bloms­ter­t­rol­let som pas­ser på at alle bloms­te­ne i ha­gen har det fint.

Det vil han, og Ida er glad.

Skjøn­ne Ida er tre år gam­mel og he­ter Eide Josef­sen til etter­navn. Mam­ma Lin­da har sendt inn tekst og bil­der.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.