Myk­land-hest sør­get for jack­pot

Agderposten - - NYHETER -

▶ FROLAND: Arild Sal­te sjok­ker­te spil­ler­ne og sør­get for jack­pot i V65spil­let for­ri­ge tirs­dag kveld da han vant med sin egen Nicky Me på Forus Trav­bane.

Den dyk­ti­ge tra­v­ama­tø­ren Arild Sal­te fra Myk­land har ikke mer enn tre hes­ter på sin tre­nings­lis­te. Tal­le­nes tale er li­ke­vel sterk. Så langt i 2017 har Sal­tes hes­ter kjørt inn mer enn 150.000 kro­ner.

Tirs­dag sist uke sjok­ker­te han alt­så V65-spil­ler­ne på Forus. Bak en av fel­tets minst be­trod­de hes­ter i det sis­te V65-lø­pet, Nicky Me, styr­te Sal­te inn til kne­pen sei­er etter et tungt løp først i andre­spor. Med den sør­lands­ke tri­um­fen i V65-fi­na­len for­svant alt som gjen­sto av bon­ger, og det ble jack­pot på Forus. Nicky Me tok kar­rie­rens and­re sei­er da han vant på 1.18,6a/2.040 me­ter.

– Jeg har fått trent hen­ne godt og hun er be­hand­let i et kne, men jeg var ikke så vel­dig op­ti­mis­tisk i dag. Jeg så de and­re hes­te­ne kom­me ute i ba­nen, så jeg var ikke helt sik­ker på at vi var først da vi pas­ser­te mål­stre­ken. Det er all­tid kjekt å vin­ne løp, smil­te Sal­te på se­re­moni­plass.

Tekst: Sør­lan­dets Trav­park, foto: Hesteguiden.com, via Side­blikk på nett

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.