Kvin­ne ble slept etter laste­bil

Laste­bil­sjå­fø­ren fikk fø­rer­kor­tet be­slag­lagt etter at han rev ned strøm­kab­ler og dro med seg en kvin­ne bort­over vei­en.

Agderposten - - NYHETER -

Ulyk­ken skal ha skjedd etter at laste­bi­len med en båt på laste­pla­net kom borti strøm­led­nin­gen som gikk over vei­en ned til Strøms­bune­set, der ulyk­ken ble meldt fra kl. 10.47.

Kab­le­ne skal ha falt ned og truf­fet en gra­vid kvin­ne som ble dratt med et styk­ke, mel­der po­li­ti­et.

– Da­men vir­ker uska­det, men blir tatt med til lege­vakt for en sjekk, opp­ly­ser po­li­ti­et på Twit­ter. Laste­bi­len had­de bare kjørt vi­de­re etter hen­del­sen, men ble raskt spo­ret opp og fø­re­ren måt­te for­kla­re seg til po­li­ti­et. Etter en vur­de­ring ble fø­rer­kor­tet be­slag­lagt.

▶ Frank Jo­hann­es­sen og Bjørn At­le Eide

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.