Tu­rist­buss av vei­en ved Hau­ga­støl

Agderposten - - NYHETER -

▶ EN buss med et asia­tisk reise­føl­ge skled av vei­en mel­lom Hau­ga­støl og Gei­lo ons­dag etter­mid­dag. In­gen ble al­vor­lig skadd, men vei­en vil bli stengt i en pe­rio­de. – Tu­rist­bus­sen skled av vei­en i en skarp venstre­sving. Sjå­fø­ren ble let­te­re skadd, og en pas­sa­sjer har muligens fått en ska­de i en fot. De øvri­ge 27 pas­sa­sje­re­ne kom uskadd fra det, sier ope­ra­sjons­le­der Kai Gud­brand­sen i Sør­øst po­liti­dis­trikt til NTB. Han sier det var et asia­tisk reise­føl­ge om bord på bus­sen. Ulyk­ken skjed­de mel­lom Hau­ga­støl og Gei­lo. – Vi ven­ter på ber­gings­bil og så kom­mer det en ny buss som skal ta hånd om pas­sa­sje­re­ne, sier Gud­brand­sen. Po­li­ti­et fikk mel­ding om hen­del­sen klok­ken 14.48. ©NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.