– Feil at det ikke be­ly­ses noe nytt i sa­ken

– Det er feil at det ikke er noe nytt i bo­ken. Jeg har kas­tet nytt lys over sa­ken, sier for­fat­te­ren av «Dra­pe­ne i Bane­heia», som ble lan­sert i går.

Agderposten - - NYHETER -

– Jeg har va­ert ner­vøs for å sit­te i Kris­tian­sand og snak­ke om boka, sa Bjørn Olav Jahr i for­bin­del­se med lan­se­rin­gen un­der åp­nin­gen av Bjør­ne­boe-da­ge­ne i Kris­tian­sand tors­dag.

Bo­ken «Dra­pe­ne i Bane­heia. To his­to­ri­er. En sann­het» har de sis­te da­ge­ne skapt stor de­batt for­di for­fat­te­ren me­ner Vig­go Kris­ti­an­sen er uskyl­dig dømt. Boka kon­klu­de­rer med at det var Jan Hel­ge An­der­sen som vold­tok og drep­te Le­na Slø­g­e­dal Paul­sen (10) og Sti­ne So­fie Sør­strø­nen (8) i Bane­heia 19. mai 2000.

Un­der bok­ba­det på Kris­tian­sand folke­bi­blio­tek for­klar­te Jahr at in­gen vil­le pra­te med ham da han be­gyn­te å ar­bei­de med sa­ken.

– Jeg les­te saks­do­ku­men­ter og kom raskt fram til at det som var spen­nen­de med sa­ken, er at det er to his­to­ri­er. An­der­sen har én og Kris­ti­an­sen en an­nen – og det var An­der­sen som ble trodd, sa for­fat­te­ren.

– Det er en uni­son hold­ning om at det som er gjort, er rik­tig, men i den­ne sa­ken er man vel­dig forut­inn­tatt. Sa­ken er sva­ert al­vor­lig, og den vek­ker ster­ke fø­lel­ser. Og det var det Kris­ti­an­sen ble dømt for: Ster­ke fø­lel­ser og An­der­sens for­kla­ring, for­tal­te han vi­de­re.

Jahr har fått en del kri­tikk for at det ikke kom­mer fram noe nytt om den nå 17 år gam­le sa­ken i bo­ken hans. Det me­ner han er feil. (©NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.