16-åring kjør­te bil til sko­len

Agderposten - - NYHETER -

▶ AREN­DAL: En 16-åring bak rat­tet var nep­pe det po­li­ti­et ven­tet å stø­te på un­der en tra­fikk­kon­troll ved Bir­ken­lund sko­le tors­dag mor­gen. Skole­kon­trol­len ble gjen­nom­ført i for­bin­del­se med skole­start tors­dag mor­gen.

– Gutt (16) stan­set kjø­ren­de i bil – na­tur­lig nok uten gyl­dig fø­rer­kort, mel­der Ag­der-po­li­ti­et på Twit­ter. Iføl­ge po­li­ti­et opp­ga 16-årin­gen også falsk iden­ti­tet til po­li­ti­et. Der­med ble det en an­mel­del­se. Kon­trol­len ble fore­tatt av en pa­trul­je fra Aren­dal po­liti­sta­sjon. – Sli­ke kon­trol­ler gjen­nom­fø­res jevn­lig ved uli­ke sko­ler før skole­start på mor­ge­nen. Det er så­kal­te ad­ferds­kon­trol­ler, der vi van­lig­vis kon­trol­le­rer fart, belte­bruk, og bruk av barne­se­ter. En 16-åring bak rat­tet skjer hel­dig­vis ikke hver dag, sier ope­ra­sjons­le­der Mar­tin Ug­land.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.