Tre til lege­sjekk etter ulyk­ke

Agderposten - - NYHETER -

▶ AREN­DAL: Da den ene bi­len kom ned til ho­ved­vei­en og møt­te en an­nen bil, ble det bom stopp.

Ulyk­ken skjed­de på Ryke­ne­vei­en mel­lom Strøm­men i Aren­dal og Bjor­bekk, på fv. 407.

Den ene bi­len skal ha kom­met fra Bratt­åsen og ned på ho­ved­vei­en, der den skal ha kol­li­dert i si­den på en bil som var på vei i ret­ning Bjor­bekk el­ler Ry­ke­ne.

Po­li­ti­et mel­der at ulyk­ken skjed­de 19.54 og at tre per­soner er sendt til sjekk på syke­hu­set etter kol­li­sjo­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.