To be­kref­tet om­kom­met etter båt­velt i Sel­jord­s­van­net – én fort­satt sav­net

Agderposten - - NYHETER -

▶ SELJORD: To menn er be­kref­tet om­kom­met etter at en båt med seks per­soner vel­tet i Sel­jord­s­van­net i går etter­mid­dag. Tors­dag kveld er én per­son fort­satt sav­net.

– De to som ble frak­tet til Oslo er nå be­kref­tet om­kom­met. Det på­går fort­satt lete­ak­sjon etter den sav­ne­de, opp­ly­ser po­li­ti­et på sin Twit­ter-kon­to.

– To unge menn fra ulyk­ken ved Sel­jord­s­van­net ble tatt imot ved Riks­hos­pi­ta­let tors­dag etter­mid­dag. En 20-åring og en 19-åring er nå be­kref­tet død, opp­ly­ser press­evakt An­ders Bay­er ved Oslo uni­ver­si­tets­syke­hus ved 20-ti­den.

– De in­volver­te er fra en sko­le i Tele­mark. Vi job­ber med kart­leg­ging og vars­ling, sier ope­ra­sjons­le­der Jan Olav Jan­sen hos po­li­ti­et i Ski­en til NTB.

Seks per­soner var ute i den åpne bå­ten som kant­ret klok­ken 14. Tre av dem klar­te å ta seg til land på egen hånd, mens de tre and­re ble meldt sav­net.

– Vi får opp­lyst at det tro­lig er én la­erer og fem ele­ver, sier vakt­ha­ven­de red­nings­le­der Jan Lille­bø ved Hoved­red­nings­sen­tra­len Sør-Nor­ge.

Den førs­te av de tre sav­ne­de ble fun­net ved 15-ti­den, og ved­kom­men­de ble der­et­ter fløy­et til Riks­hos­pi­ta­let i Oslo. Klok­ken 16.45 ble yt­ter­li­ge­re en per­son fun­net. Også den­ne per­sonen er sendt til Riks­hos­pi­ta­let.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.