Båt drev mot land med garn i pro­pel­len

Agderposten - - NYHETER -

▶ LIL­LE­SAND: Red­nings­skøy­ta Inge Ste­ens­land ryk­ket i går etter­mid­dag ut etter at Hoved­red­nings­sen­tra­len (HRS) meld­te om en Ibi­za som drev mot land uten­for Lil­le­sand.

Ag­der­pos­ten fikk opp­lyst i 15.30-ti­den fra red­nings­skøy­ta at de var på vei fra Aren­dal til Lil­le­sand etter at de ble kalt ut av HRS.

– En båt dri­ver mot land uten­for Lil­le­sand etter at den har fått garn­bruk i pro­pel­len, for­tel­ler kap­tei­nen på red­nings­skøy­ta. Det er snakk om en 24 fot stor Ibi­za-båt. Iføl­ge red­nings­skøy­ta var det per­soner om bord i bå­ten.

I 17-ti­den opp­ly­ser red­nings­skøy­ta at bå­ten med per­sone­ne om­bord fikk hjelp på ste­det og at Inge Ste­ens­land der­for kun­ne av­bry­te opp­dra­get.

– Per­sone­ne som var om­bord er i gode hen­der, opp­ly­ses det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.