Kjø­per Air Ber­lin

Luft­han­sa skaf­fer seg kon­troll over sto­re de­ler av Air Ber­lin.

Agderposten - - ØKONOMI OG SAMFUNN -

Tysk­lands størs­te fly­sel­skap Luft­han­sa kjø­per opp sto­re de­ler av det kon­kurs­ram­me­de sel­ska­pet Air Ber­lin for 1,5 mil­li­ar­der euro. Opp­kjø­pet be­tyr at Luft­han­sa får kon­troll over 81 fly og 3.000 an­sat­te, opp­ly­ser Luft­han­sa-sjef Car­s­ten Spohr.

Luft­han­sa kjø­per 81 av Air Ber­lins 144 fly og over­tar 3.000 av i alt 8.500 an­sat­te.

Luft­han­sa og Ea­sy­jet var bud­gi­ver­ne på Air Ber­lin, Tysk­lands nest størs­te fly­sel­skap. Air Ber­lin er­k­la­er­te seg kon­kurs i au­gust, da den størs­te ei­e­ren, det Abu Dha­bi­ba­ser­te fly­sel­ska­pet Eti­had Air­ways, stan­set penge­strøm­men.

Air Ber­lin had­de i fjor et tap på 782 mil­lio­ner euro. Den sam­le­de gjelds­meng­den er på 1,2 mil­li­ar­der euro.

Det er fore­lø­pig uklart om Ea­sy­Jet leg­ger inn bud på de res­te­ren­de de­le­ne av Air Ber­lin. Fore­lø­pig ser det ut til at Ea­sy­jet er in­ter­es­sert i 20–30 f ly.

Sje­fen for Air Ber­lin, Tho­mas Win­kel­mann, sa i for­ri­ge uke at en av­ta­le med Luft­han­sa tren­ger god­kjen­nel­se av EU-kom­mi­sjo­nen, en pro­sess som kan ta uker og kan­skje må­ne­der. (©NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.