Snø­man­nen

Agderposten - - HELG -

▶ DEN­NE Hol­ly­wood-fil­men er ba­sert på Jo Nes­bøs suk­sess­ro­man «Snø­man­nen», med Michael Fass­ben­der i ho­ved­rol­len. En kvin­ne for­svin­ner spor­løst, og alt som er igjen er en ille­vars­len­de snø­mann. De­tek­ti­ven Har­ry Ho­le og hans kol­le­ga, Katri­ne Bratt, set­tes på den mys­tis­ke sa­ken. Når enda en kvin­ne mel­des sav­net, inn­ser de sam­men­hen­gen med en rek­ke uopp­klar­te, bru­ta­le mord noen år til­ba­ke i tid. Se­rie­mor­de­ren er til­ba­ke, og slår til hver gang den førs­te snø­en fal­ler. Den­ne spen­nen­de thril­le­ren er re­gis­sert av Tho­mas Al­fred­son og pro­du­sert av Mar­tin Scor­se­se. Fil­men ble spilt inn i sin hel­het i Oslo, Ber­gen og på Rju­kan.

▶ NORGESPREMIERE. Går i Ri­sør, Aren­dal, Grimstad og Lil­le­sand.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.