Nat­ta pap­pa hen­ta oss

Agderposten - - HELG -

▶ DA mo­ren til Ste­fan døde, føl­te han in­gen­ting. Ikke sorg. Ikke let­tel­se. Hvor­dan ble det sånn? Re­gis­sør Ste­fan Strand­berg for­sø­ker i den­ne fil­men å for­so­ne seg med barn­dom­men hos en mam­ma som valg­te flas­ka frem­for bar­na – og om nat­ta som ble av­gjø­ren­de for ham og lille­bro­ren. I en pando­ras boks av for­treng­te min­ner duk­ker både mor­som­me høyde­punkt, spen­nen­de even­tyr og såre etter­spill opp, og li­vets mys­te­ri­um vir­ker uhånd­gri­pe­lig. Gjen­nom gam­le su­per 8-fil­mer, ani­ma­sjon og nye film­opp­tak gjen­ska­per Ste­fan som­mer­en han var 11 år, som­mer­en som for­and­ret alt.

▶ NORGESPREMIERE. Går i Aren­dal og Grimstad.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.