My Litt­le Po­ny

Agderposten - - HELG -

▶ MØR­KE kref­ter tru­er Pony­vil­le. Der­for set­ter Twi­light Spark­le, Apple­jack, Rain­bow Dash, Pinkie Pie, Flut­ters­hy, and Rarity ut på en ufor­glem­me­lig rei­se, som tar dem med uten­for Eque­stria, hvor de mø­ter både nye ven­ner og spen­nen­de ut­ford­rin­ger hvor de gjen­nom sitt ma­gis­ke venn­skap må red­de Pony­vil­le. En­de­lig kom­mer ver­dens ku­les­te små pon­ni­er på kino.

▶ NORGESPREMIERE. Går i Ri­sør, Aren­dal, Grimstad og Lil­le­sand.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.