BURSDAGER

Agderposten - - FOLK -

Hur­ra for deg, sol­strå­la vår, An­na Lea Høye­sen-Stam­mer, som ble 2 år 11 ok­to­ber! Vi er så glad i deg! Sto­re burs­dags­klem­mer fra mam­ma, mom­mo og baebae.

Gra­tu­le­rer med 7-års­da­gen din i dag, Ama­lie Jør­gen­sen, hå­per du får en fin dag. Hil­sen mam­ma og pap­pa.

Hipp hur­ra for ver­dens ku­les­te, Mar­tin Ja­cob­sen Rør­vik, uen­de­lig man­ge klem­mer fra Sarah Ma­rie, mam­ma og pap-pa!

Vår kja­ere heste­jen­te, ma­ria Rep­pe, fyl­ler 16åri dag. Mas­se klem­mer og gra­tu­la­sjo­ner fra mam­ma, pap­pa, Kris­ti­an, Kris­ti­na og Karl Mar­tin. Gra­tu­la­sjo­ner kom­mer også fra beste­for­eld­re på Trom­øya og Ne­de­nes.

Hipp­hur­ra for ver­dens bes­te Ki­ne mor som fyl­ler25år! Klem Kjaer­åsen.

Gra­tu­le­rer med 3-års da­gen til vårt lil­le sjarm­troll, Olai! Vi er glad i deg! Stor klem fra store­bror Lud­vik, pus, mam­ma og pap­pa.

Hipp hur­ra for god­gut­ten vår, Jo­nas Skripe­la­nd, som fyl­ler 5 år idag. Burs­dags­klem­mer fra mam­ma, pap­pa, Madelei­ne, Adri­an, Tom­my, Ma­ri­us, Lin­nea, Se­bas­ti­an, my, far, mor og far.

Vår fine Hel­le Fri­voll blir 7 år 13. ok­to­ber. Hipp hipp hur­ra! Vi hå­per du får en flott dag. Man­ge klem­mer fra alle i fa­mi­li­en din.

Hipp hur­ra for vår ak­ti­ve og snil­le, Mil­la Kvif­te Sjölan­der, som fyl­ler 9 år i dag. Vi gle­der oss til å fei­re deg. Man­ge gode burs­dags­klem­mer fra Sel­ma, mam­ma, pap­pa og res­ten av fa­mi­li­en.

Hipp hipp hur­ra for gode, ha­er­li­ge, tøy­se­te Eli­sa­beth Gårum Jo­han­sen som blir 8 år 13. ok­to­ber. Øns­ker deg en fan­tas­tisk dag. Vi set­ter utro­lig stor pris på deg. Klem­mer fra mam­ma, pap­pa og Ing­rid He­le­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.