25 ÅR SI­DEN

Agderposten - - FOLK -

Tirs­dag rei­ser 84 år gam­le

Dag­ny Holst til Ki­na. I man­ge år har den reise­gla­de pen­sjo­nis­ten fra Ri­sør drømt om å få be­sø­ke nett­opp det­te lan­det. Nå skal drøm­men rea­li­se­res. Reise­lys­ten har all­tid va­ert der, men fa­mi­lie og ar­beid gjor­de det vans­ke­lig med lan­ge tu­rer. Først som pen­sjo­nist har hun kas­tet seg over reise­ka­ta­lo­ge­ne.

«Vi vil at flest mu­lig skal bli kjent med Grende­hu­set vårt i Kol­bjørns­vik. Der­for in­vi­te­rer vi til åpent hus i etter­mid­dag, med ser­ve­ring av grøt og vaf­ler, kaf­fe og brus», sier

Øy­vind Staus­land. Det er det gam­le lig­nings­kon­to­ret som er gjort om til grende­hus.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.