Høst­takke­fest i kir­ken

Agderposten - - TV & RADIO -

▶ AREN­DAL: På skole­guds­tje­nes­ten før høst­fe­rien ble det fei­ret høst­takke­fest for ele­ver og barn i St. Fran­cis­kus barne­hage og sko­le.

Det­te er en fest som er til for at vi skal tak­ke Gud for alt vi har fått av mat og drik­ke av na­tu­rens sto­re spis­kam­mer. Bar­na som går i 3. klas­se og i barne­ha­gen, del­tok i pro­se­sjo­nen og bar frem uli­ke ty­per frukt og grønt.

En fin sam­ling i kir­ken ble det vir­ke­lig. Tu­sen takk til alle som bi­dro med alt fra ep­ler til po­te­ter, brok­ko­li, kål, gul­røt­ter og kle­men­ti­ner. Det skri­ver Jan-Erik Lø­ken på Side­blikks nett­side.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.