Kurs i vi­king­tek­nikk

Agderposten - - TV & RADIO -

▶ AREN­DAL: Aren­dal og Omegn Hus­flids­lag øns­ker vel­kom­men til kurs i nåle­bin­ding.

– Det­te er en gam­mel hånd­ar­beids­tek­nikk som vi­kin­ge­ne be­nyt­tet for å lage prak­tis­ke og slite­ster­ke kles­plagg. Man be­nyt­ter en flat nål, gjer­ne la­get av tre el­ler bein, og tråd av ull. Kur­set hol­des førs­te helg i no­vem­ber. På­mel­ding til kurs­la­erer Ni­na

Ma­rie Duckert, tlf. 920 91 411, el­ler til Live Høy­stad. tlf. 909 97 855 (gjer­ne SMS) el­ler e-post: Hoy­stad71@live.no.

Det skri­ver hus­flids­la­get på Side­blikks nett­side der du kan lese mer om kur­set.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.