Job­bet svart og be­tal­te ikke moms og skatt: Kjøk­ken­mon­tør må i feng­sel

Agderposten - - NYHETER -

▶ DØMT: 30-årin­gen må i feng­sel for å ha le­vert og mon­tert kjøk­ken­inn­red­nin­ger for 1,6 mil­lio­ner kro­ner svart.

Som dag­lig le­der og styre­le­der i Aren­dal Kjøk­ken­mon­ta­sje AS hev­det 30-årin­gen at fir­ma­et hans ikke om­sat­te for så mye som en kro­ne. En se­ne­re kon­troll vis­te imid­ler­tid en om­set­ning på 1,6 mil­lio­ner kro­ner. Hva som var det vir­ke­li­ge om­set­nin­gen i fir­ma­et, er det in­gen som vet. Selv ga 30-årin­gen – som er lat­visk stats­bor­ger, nem­lig blaf­fen i å føre regn­skap. Skatte­myn­dig­he­te­ne me­ner imid­ler­tid at han kan ha unn­dratt inn­tek­ter på drøye 800.000 kro­ner fra be­skat­ning. I til­legg til fir­ma­et han var styre­le­der og dag­lig le­der for; Aren­dal Kjøk­ken­mon­ta­sje AS, drev han også en­kelt­manns­fore­ta­ket Ruts ser­vice. I til­legg kom­mer moms­unn­dra­gel­se­ne på rundt 400.000 kro­ner. For­di 30-årin­gen iføl­ge dom­mer­full­mek­tig Stef­fen Rog­stad inn­røm­met alt – sam­ti­dig som po­li­ti­et har brukt lang tid på å etter­fors­ke sa­ken, slip­per han med 60 da­ger i feng­sel og en bot på 50.000 kro­ner.

FOTO: AP

VANSKELIG: Sen­tral­styre­med­lem og Byk­le-ord­fø­rer Jon Rolf Na­ess leg­ger ikke skjul på at be­hand­lin­gen av Gis­ke-sa­ken har va­ert vanskelig.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.