End­te i fjell­veg­gen

Først kra­sjet bi­lis­ten med skil­tet, så bar det over midt­ra­bat­ten og inn i fjell­si­den.

Agderposten - - NYHETER -

▶ ULYKKE

Ulyk­ken ble meldt inn klok­ken 13.41, skri­ver po­li­ti­et på Twit­ter.

Langsae­krys­set

Bi­len skal ha kjørt ut av vei­en ved inn­kjø­rin­gen til Stens­ås­vei­en i Aren­dal, rett ved Langs­åkrys­set.

Fer­den fort­sat­te over det gress­be­lag­te skil­let mel­lom Stens­ås og riks­vei­en, før det end­te i fjell­veg­gen.

Kjørt til sjekk

Po­li­ti­et mel­der at det bare var fø­re­ren i bi­len og at han er kjørt til syke­hu­set for en sjekk.

Ag­der­pos­ten har for­øv­rig et we­bka­me­ra mon­tert over Langsae­krys­set. Der­med kan du føl­ge tra­fik­ken i lys­krys­set døg­net rundt.

▶ Frank Jo­hann­es­sen og Ar­ne Ing­mar Eg­gen

FOTO: AR­NE ING­MAR EG­GEN

SKJAERT OVER: Bi­lis­ten har kjørt ned et skilt, over midt­ra­bat­ten og hav­net i fjell­si­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.