Ikke mye for­nøy­de nå

Agderposten - - ØKONOMI & SAMFUNN -

▶ TIL­LITS­VALGT Ran­di Gun­steins­en i LO, sier at det førs­te for­sla­get som kom, var de an­sat­te for­nøyd med. Men det som nå er kom­met ut av kom­pro­mis­se­ne, er det li­ten stem­ning for.

– Det va­rie­rer hva som er det vik­tigs­te for de an­sat­te, for no­en er pen­ge­ne det vik­tigs­te, for and­re er det mu­lig­he­ten til flek­si­bi­li­te­ten og and­re få reise­ti­den inn i ar­beids­ti­den, sier hun, og leg­ger til at kol­le­ge­ne i V-A er eni­ge med dem.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.