Vei­ene skal bli tryg­ge­re med hvitt vei­lys

Agderposten - - NYHETER -

▶ OSLO Nye nors­ke vei­er blir stort sett ut­styrt med hvitt LEDlys, og også eld­re vei­er får LEDlys når de opp­gra­de­res.

Etter hvert in­ne­ba­erer det at de fles­te riks­vei­ene i Nor­ge vil va­ere be­lyst av mo­der­ne hvitt vei­lys i ste­det for gult lys, iføl­ge NRK.

Det er fle­re grun­ner til at den gule be­lys­nin­gen fa­ses ut.

– Når man kjø­rer i det hvi­te ly­set, får man en helt an­nen farge­gjen­gi­vel­se. Du opp­da­ger hind­rin­ger som men­nes­ker og dyr på en helt an­nen måte enn med det gule ly­set, der alt opp­le­ves mørkt og ens­far­get, sier Rag­nar Gjermundrød, in­ge­ni­ør i Sta­tens veg­ve­sen.

Ut­skif­tings­ar­bei­det har al­le­re­de star­tet sør­fra på E18 i Vest­fold.

(NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.