Ban­kers på åp­nings­øvel­sen i OL

Ikke uven­tet er Mar­te Ols­bu tatt ut til å gå sprint og jakt­start i OL.

Agderposten - - SPORT -

Fro­lands-jen­ta er OL-de­bu­tant. Al­le­re­de på OLs førs­te dag med me­dalje­øvel­ser, skal hun i ak­sjon for å kjem­pe om he­der og aere, og me­dal­jer, i Py­e­ong­chang.

I en presse­mel­ding fra Nor­ges Ski­skyt­ter­for­bund mel­der for­bun­det at Mar­te Ols­bu er en av fire som skal gå åp­nings­dis­tan­sen for ski­skyt­ter­ne 10. fe­bru­ar.

Hun får med seg Ti­ril Eck­hoff, Syn­nø­ve Solem­dal og Ing­rid Land­mark Tandre­vold på dis­tan­sen.

Størst spen­ning var det knyt­tet til om Hil­de Fen­ne el­ler Ing­rid Land­mark Tandre­vold skul­le få den fjer­de plas­sen på øvel­sen. Den fikk alt­så Tandre­vold til slutt.

Ols­bu er best av de nors­ke i ver­dens­cu­pen den­ne se­son­gen og har va­ert på pal­len på en jakt­start. Ti­ril Eck­hoff vant på sin side sprin­ten i An­ters­elva i sis­te ver­dens­cup­run­de før OL, der Ols­bu glem­te å gå straffe­run­de, men så gikk til­ba­ke, gikk straffe­run­de­ne og unn­gikk tids­straff. Men hun had­de li­ke­vel tapt så mye tid at hun ikke fikk gå jakt­star­ten.

Hun slo til­ba­ke med fjerde­plass på fel­les­star­ten

FOTO: NTB SCANPIX

DE­BU­TANT: Mar­te Ols­bu OL-de­bu­te­rer på OLs åp­nings­dis­tan­se.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.