Hvem er Gud

Agderposten - - FOLK -

Jam­men ikke lett å sva­re på i kor­te Ag­der­pos­ten-an­dak­ter. Der­for får du bare no­en små lede­trå­der den­ne uka.

«I det høye og det hel­li­ge bor jeg, og i den som er knust og ned­bøyd i ån­den» står det i et eld­gam­melt bi­bel­vers (Je­saia 57,15)

Tip­set er alt­så å lete på to ste­der; i det høye og rene, vak­re og hele - og i det ble knust, hos den som nes­ten har gitt opp, den som sli­ter med seg selv el­ler and­re. Der er han.

Hvor er du? Hvor le­ter du? Og når tror du at Gud er hos deg?

An­ne Ma­ri Schia­ger Top­land Hoved­pas­tor i Fri­kir­ken Tlf. 474 69 496

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.