HO­LO­CAUST­DA­GEN

Agderposten - - NYHETER -

▶ 27. ja­nu­ar 1945 ble fan­ge­ne i kon­sen­tra­sjons­og til­in­tet­gjø­rel­ses­lei­ren Aus­chwitz-Bir­ke­nau fri­gjort. Der­for er den­ne da­gen en in­ter­na­sjo­nal minne­dag for Ho­lo­caust. ▶ Ar­ran­ge­res i Aren­dal i sam­ar­beid mel­lom kom­mu­nen, Stif­tel­sen Ar­ki­vet, Røde Kors og FN-sam­ban­det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.