25 ÅR SI­DEN

Agderposten - - FOLK -

Hå­kon Val­bor­g­land fra Grim­stad har slått dype røt­ter i Afri­ka. I Zam­bia har han mer enn nok av opp­ga­ver og fris­tes ikke av å flyt­te til­ba­ke til et vanskelig ar­beids­mar­ked i hjem­byen. Val­bor­g­land er in­struk­tør i sne­k­ker- og murer­fa­get, og han gi sine ele­ver prak­tis­ke kunn­ska­per slik at de kan få seg en jobb å leve av. Det er and­re gang han er på opp­drag i Afri­ka for NORADs Freds­korps.Han har slått dype røt­ter sam­men med sin zam­bis­ke kone Eli­sa­beth og søn­nen Michael på fire år.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.