OBS-var­sel er sendt ut: Ad­va­rer om vans­ke­li­ge kjøre­for­hold ons­dag

Agderposten - - NYHETER -

▶ ONSDAGEN i Aust-Ag­der blir sva­ert ned­børs­pre­get. Kom­bi­nert med sti­gen­de tem­pe­ra­tu­rer, kan det gi sva­ert glat­te vei­er og gang­sti­er. Tirs­dag for­mid­dag send­te Me­teoro­lo­gisk in­sti­tutt ut et OBS-var­sel om vans­ke­li­ge kjøre­for­hold ons­dag på Øst- og Sør­lan­det. Stats­me­teoro­log Ma­rit Ber­ger ved Me­teoro­lo­gisk in­sti­tutt sier at det er i kyst­om­rå­de­ne at fa­ren for glat­te vei­er er størst. – Det er ab­so­lutt lav­lan­det og kyst­na­ere strøk hvor det kan bli vans­ke­li­ge kjøre­for­hold. Tem­pe­ra­tu­re­ne i dis­se om­rå­de­ne vil sti­ge litt, og ned­bø­ren kan der­med fal­le som regn og sludd. Så vil tem­pe­ra­tu­ren fal­le igjen, og der­med vil det fry­se på og gi glat­te vei­er, sier Ber­ger. – Len­ger opp i fyl­ke­ne er det så­pass kaldt at ned­bø­ren vil kom­me ned som snø. Det kan også gi utfordrende føre, men ikke på sam­me måte som un­der­kjølt regn, leg­ger hun til. Ned­børs­om­rå­det vil kom­me opp mot Øst­lan­det sent tirs­dag kveld/natt til ons­dag, og man­ge vil møte glat­te vei­er al­le­re­de på vei til jobb ons­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.