Hvor­dan er Gud

Agderposten - - FOLK -

Je­sus vi­ser oss hvem han er, sier et bi­bel­vers (Jo­han­n­es 1,18) Nå skal vi sjek­ke ut hva som skjer en dag de prek­ti­ge tar med seg til Je­sus ei som i de­res øyna har fei­let to­talt og brutt de­res og Guds bud. De tar hen­ne på fersk gjer­ning med en mann som ikke er hen­nes, de lar ham va­ere i fred…, men hen­ne vil stei­ne til døde! Først drar de hen­ne med seg til Je­sus for å høre hva han vil si. Og han sier; «Den av dere som er uten synd, kan kas­te den førs­te stei­nen på hen­ne».

De slip­per stei­ne­ne sine. De kjen­ner sine skjul­te si­der, og går. Je­sus blir hos hen­ne, og sier: «Kvin­ne, hvor er de? Har in­gen for­dømt deg? Hel­ler ikke jeg for­døm­mer deg. Gå bort, og synd ikke mer fra nå av»

An­ne Ma­ri Schia­ger Top­land

Hoved­pas­tor i Fri­kir­ken Tlf. 474 69 496

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.