På­min­nel­se fra bu­tikk­dri­ver

Agderposten - - TV & RADIO -

▶ ARENDAL: Det­te skil­tet har en god stund nå lyst mot folk som går på Ka­nal­plas­sen:

«Vil du ha lo­ka­le bu­tik­ker mor­gen, så bruk dem i dag.»

Ja, det er en god el sen­trums­bu­tik­ker uten til­knyt­ning til noen i kje­de. Det gjel­der både par­fy­me­ri­et på Syr­da­lens hjør­ne der det­te skil­tet står, og en del and­re.

De hå­per folk vil va­ere be­visst på å ta en tur i gata i ste­det for å unn­gå sen­trum.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.