Men en­der er det nok av ...

Agderposten - - TV & RADIO -

▶ TVEDE­STRAND: Det kan va­ere en en­som opp­le­vel­se å ta en bryg­ge­s­leng i Tvede­strand en ja­nuar­dag. En lør­dag etter­mid­dag er det knapt et men­nes­ke å se der det i tid­li­ge­re ti­der var liv og røre. Her kom og gikk både rute­bå­ter og rute­bi­ler, her var bank og for­ret­nin­ger og kafé. Men om det lite folk, er det desto fle­re en­der som har bryg­ga som til­holds­sted. Det hol­der å så stil­le noen få se­kun­der, så kom­mer de vral­ten­de og kvek­ken­de og ten­ker god­bit med en gang. De har nok vent seg til at to­bein­te be­tyr litt til­skudd til kos­ten de el­lers fin­ner i fjor­den som i vin­ter ha va­ert del­vis is­lagt. Det var da­gens by­g­limt fra Ag­der­pos­tens To­re El­ling­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.