DEBATTINNLEGG

Agderposten - - MENINGER -

Har du noe på hjer­tet?

Skriv til Ag­der­pos­ten.

Re­dak­sjo­nen for­be­hol­der seg ret­ten til å re­di­ge­re inn­legg. Husk at alle debattinnlegg må un­der­teg­nes med fullt navn, og legg gjer­ne med et bil­de av deg selv.

Opp­rørt? Glad?

Si det til Ag­der­pos­ten.

Skriv kort!

Syns­punkt: maks 700 ord

De­batt: maks 300 ord

Inn­spill: maks 500 ord

Kro­nikk: maks 1.200 ord

Un­der­skriv med navn, adres­se og te­le­fon­num­mer.

E-post

de­batt@ag­der­pos­ten.no

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.