50 ÅR SI­DEN

Agderposten - - FOLK -

I 1962 sat­te Arendal Sjakk­selskab igang en tur­ne­ring mel­lom by­ens folke­sko­ler. Hver sko­le stil­ler med et fem­manns­lag som skal spil­le mot hver av de and­re sko­le­ne. For å set­te en eks­tra spiss på tur­ne­rin­gen sat­te Ag­der­pos­ten opp en vandre­po­kal som skal vin­nes tre gan­ger før den er vun­ne til odel og eie. Førs­te vin­ner ble Arendal sko­le, de­ret­ter Son­ge sko­le. Stin­ta

sko­le gikk i år av med sei­e­ren, og fikk der­med sitt and­re napp i den­ne po­ka­len. La­get fra Stin­ta be­sto av In­ge Juul Pe­ter­sen, Jan Erik Jo­han­sen, Per Christian Lar­sen, Ter­je Ras­mus­sen og Nils P. Jo­hann­es­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.