25 ÅR SI­DEN

Agderposten - - FOLK -

Sjel­den har noen de­bu­tert så de­si­dert på hjemme­bane som Jan M. Løv­fold. Han pre­sen­te­rer nes­ten 40 ma­le­ri­er i Det Lind­ved­ske hus. Jan M. Løv­fold er selv­la­ert, og han har ikke en­gang va­ert inn­om en ma­ler­klubb. I fjor de­bu­ter­te han på Sør­lands­ut­stil­lin­gen, og bil­det hans ble solgt førs­te dag. Det­te bil­det ble også inn­stemt som pub­li­kums­fa­vo­ritt! Løv­fold ut­fol­der seg i man­ge for­skjel­li­ge ret­nin­ger, har blikk for det sur­rea­lis­tis­ke, det iro­nis­ke, det dra­ma­tis­ke og for det helt enkle. Han er fo­to­graf av yr­ke, så det er ikke rart at han har sans for de for­skjel­li­ge ut­trykk­s­for­mers egen­art og mu­lig­he­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.