VI GRATULERER

Agderposten - - FOLK -

I dag fyl­ler for­fat­ter Ken­za­buro Oe 83 år, kom­po­nist Philip Glass 81 år, prin­ses­se Bea­trix av Ne­der­land 80 år, for­fat­ter og il­lust­ra­tør Met­te Newth 76 år, jour­na­list Gre­te De Lan­ge 73 år, skue­spil­ler Knut Ly­stad 72 år, tidl. skøyte­lø­per Per Bjø­rang 70 år, po­li­ti­ker og rab­bi­ner Michael Melchior 64 år, fo­to­graf og TV­pro­du­sent Vi­dar Nord­li-Mat­hi­sen 63 år, jour­na­list Knut Lange­land 60 år, skue­spil­ler Min­nie Dri­ver 48 år, re­dak­sjons­sjef Hå­kon Mos­let 45 år, og san­ger og skue­spil­ler Jus­tin Tim­ber­lake er 37 år i dag. (©NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.