NAVNEDAG

Agderposten - - FOLK -

I dag er det Ivar og Idun som har navnedag. Den nor­røns­ke for­men av Ivar er Ivarr. Opp­rin­nel­sen her er usik­ker. Nav­net kan kom­me av Iwa-har­jar, der førs­te ledd kan bety bar­lind, et tre som ble til­lagt ma­gis­ke egen­ska­per. An­net ledd står for kri­ger el­ler spyd. Men det kan også va­ere en form av Ing­var – gude­nav­net Ing og arr (strids­mann). Va­ri­an­ter er Iver og Ing­vard. Idunn av nor­rønt Idunn – om igjen. Kan ut­leg­ges som «for­yn­gers­ke», «som gir for­ny­el­se», el­ler som «gir kja­er­lig­het». I før­his­to­risk tid var nav­net of­test be­nyt­tet av prest­in­ner. (©NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.