- Glem våren, ta pås­ken på for­skudd

Me­teoro­lo­gen har gode ny­he­ter til de ski­gla­de. Pluss­gra­der må aust­eg­de­ne der­imot se langt etter.

Agderposten - - Nyheter - Ta­rald Rein­holt Aas ta­aa@ag­der­pos­ten.no

VINTERLIG: Om våren er i an­marsj?

– Nei, dess­ver­re ikke, sva­rer stats­me­teoro­log Bjart Erik­sen på Me­teoro­lo­gisk in­sti­tutt nok­så kon­tant.

– Men det er påske­va­e­ret. Fra og med i mor­gen, tirs­dag, leg­ger han til.

Etter noen dager med sti­gen­de tem­pe­ra­tu­rer, går det mot­satt vei for lands­de­len den­ne uken, for­tel­ler Erik­sen.

Kal­de net­ter

På kvel­de­ne og net­te­ne blir det i me­teoro­lo­gens ord «gans­ke så kaldt» de na­er­mes­te da­ge­ne, i takt med klar­va­e­ret vi har i ven­te.

Det er kun ste­der som Lin­des­nes, Lyng­ør og Tor­un­gen som kan for­ven­te seg pluss­gra­der, tak­ket inn­virk­ning fra havtem­pe­ra­tu­ren, for­tel­ler Erik­sen.

I res­ten av lands­de­len blir det den blå de­len av grade­stok­ken som kom­mer til å do­mi­ne­re.

Frem­skynd fe­rien

Det blir kaldt, tørt og bra med sol. Rett og slett bra påske­va­er, sier me­teoro­lo­gen.

– Så til dere som li­ker ski­tu­rer, kan jeg godt an­be­fa­le å ta job­bin­gen i påske­fe­rien, og hel­ler ta påske nå, leg­ger han til.

Dupp i god­va­e­ret

God­va­e­ret får en li­ten «dupp» til UT I LØPA: hel­gen etter hvert som det sky­er til, men uten at det la­ter til å bli sa­er­lig til ned­bør.

Der­imot blir for­skjel­len mel­lom dag- og natte­tem­pe­ra­tu­ren mind­re, sier Erik­sen.

FOTO: IRE­NE HEGGE GUTTORMSEN

Slik så det ut på Sam Ey­des plass før hel­gen. Vin­te­ren har ikke tenkt å løs­ne gre­pet helt ennå, sier me­te­ro­lo­gen.

FOTO: IRE­NE HEGGE GUTTORMSEN

Vin­ter­idyll i Fro­land fra lør­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.