Av­slørt av sko­en

Ti mi­nut­ter etter at hus­ei­e­ren opp­da­get inn­brudd var po­li­ti­et på plass på ste­det. Kort tid se­ne­re ble en mann på­gre­pet.

Agderposten - - Nyheter - Jørund Flaa jofl@ag­der­pos­ten.no

RASKT PÅ PLASS: Po­li­ti­et fikk mel­ding om inn­brudd i et bo­lig­hus på Strøms­bu klok­ken 12.00 man­dag.

– En hus­ei­er kom hjem og fant ut at det had­de va­ert inn­brudd i hu­set. Han kon­tak­tet oss og ti mi­nut­ter se­ne­re var en po­liti­pa­trul­je på plass på ste­det. Det ble gjort un­der­sø­kel­ser på ste­det og blant an­net fun­net i snø­en ved bo­li­gen, sier ope­ra­sjons­le­der Linn And­re­sen.

Der­med had­de po­liti­pa­trul­je både sko­av­trykk og fot­stør­rel­se å gå etter.

En hunde­pa­trul­je fulgte etter spo­re­ne i snø­en og etter re­la­tivt kort tid fant man frem til en mis­tenkt mann.

– Ved­kom­men­de had­de ikke bare sko­tøy som pas­set, men han var også i be­sit­tel­se av tyve­gods som ble be­skre­vet av hus­ei­er, sier And­re­sen.

Ved­kom­men­de, en godt vok­sen mann, ble på­gre­pet på ste­det og inn­satt i ar­rest. Han er mis­tenkt for inn­brud­det.

Po­li­ti­et

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.