Går i ret­te med vak­sine­mot­stan­de­re

Agderposten - - Økonomi & Samfunn -

Er­na Sol­berg (H) me­ner for­eld­re som sier nei til vak­si­ne ut­set­ter egne og and­res barn for fa­re. Stats­mi­nis­te­ren ble selv smit­tet av mes­lin­ger da hun var ni må­ne­der gam­mel, skri­ver VG. – Jeg hus­ker det ikke, men har blitt gjen­for­talt histo­ri­en om den vel­dig dra­ma­tis­ke si­tua­sjo­nen min mor opp­lev­de, for­tel­ler Sol­berg. Hun var syk i nes­ten tre uker og ble lagt inn på syke­hus med fe­ber­kram­per. På det mes­te had­de hun 43 i fe­ber. I fe­bru­ar ble tre uvak­si­ner­te nord­menn smit­tet av mes­lin­ger, og stats­mi­nis­te­ren me­ner for­eld­re som ikke vak­si­ne­rer bar­na sine, gjør et dår­lig valg for seg selv og hele Nor­ge. – Nors­ke for­eld­re må va­ere klar over at de ut­set­ter egne og and­res barn for fa­re. (©NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.