Kvin­ne (21) tatt med do­ping­mid­ler – Anti­do­ping Nor­ge ad­va­rer mot ny trend

Agderposten - - Nyheter -

Hjem­me hos den 21 år gam­le kvin­nen fra Aren­dal fant po­li­ti­et sto­re meng­der med do­ping­mid­ler. Antidop Nor­ge har tid­li­ge­re slått alarm om at da­gens tre­nings­fo­kus fø­rer til at fle­re kvin­ner tyr til ulov­li­ge tab­let­ter og sprøy­ter. Straffe­sa­ken mot den 21 år gam­le kvin­nen fra Aren­dal kom­mer opp for AustAg­der ting­rett i lø­pet av vår­en. Der må hun iføl­ge til­ta­len sva­re for en rek­ke for­hold som Antidop Nor­ge ad­va­rer mot. Økt bruk av vold og and­re for­mer for kri­mi­na­li­tet er iføl­ge Antidop Nor­ge re­la­tivt van­li­ge bi­virk­nin­ger etter bruk av do­ping­mid­ler. I til­legg til bruk og opp­be­va­ring av ana­bo­le ste­roi­der, står kvin­nen tiltalt for vold mot po­li­ti­et og for å ha solgt en mo­bil­te­le­fon på Finn.no som hun ald­ri le­ver­te. Fra en kles­for­ret­ning i Aren­dal skal hun iføl­ge til­ta­len ha stjå­let va­rer. Do­ping­mid­le­ne kom po­li­ti­et på spo­ret av etter at de had­de på­gre­pet kvin­nen for et an­gi­ve­lig inn­brudd i en pri­vat­bo­lig i Aren­dal. Der skal hun ha stjå­let bank­kort, to dame­ves­ker og di­ver­se nøk­ler. Hun skal også ha mis­brukt et kort.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.